Usługi ogrodnicze

KONTAKT: 505 926 461

504 285 720

http://kosiarz.czest.pl/wp-content/themes/kosiarz

wstecz dalej

Przycinanie drzew

Polecamy dwa główne zakresy cięcia drzew: Cięcie pielęgnacyjne oraz Cięcie bezpieczeństwa.

Cięcie pielęgnacyjne

wykonywane niejako w „interesie drzewa”. Celem cięcia pielęgnacyjnego jest rozwój i utrzymanie zdrowych, bezpiecznych oraz właściwych pokrojowo koron. Cięcie pielęgnacyjne zastępuje naturalne procesy odrzucania gałęzi.

Zakres i cel cięcia pielęgnacyjnego uwzględnia aspekty fizjologii, biologii i estetyki drzewa obejmuje 5 zakresów:usuwanie posuszu, chorych i obumierających gałęzi, prześwietlenie korony, korekcja korony, częściowa redukcje korony i odtworzenie korony.

Cięcie bezpieczeństwa

to zakres prac koniecznych dla ograniczenia zagrożenia ludzi i mienia przez stare drzewa, które doznały zaniedbań pielęgnacyjnych lub z innych powodów stały się niebezpiecznymi („drzewo uszkodzone”).

Przycinka drzew wykonywana jest także w przypadku, gdy gałęzie drzew sąsiada przechodzą na naszą posesję, zaburzając w ten sposób ład w naszym ogrodzie bądź zagrażają bezpieczeństu. Wówczas zgodnie z prawem możemy dokonać przycinki gałęzi bez zgody właściciela drzewa.

Dane kontaktowe

F.U. Kosiarz II
Częstochowa
Tel. 0 505 926 461
lub 0 504 285 720
E-mail: [email protected]